Her kan du endre slik at det blir nytt referansenummer på neste faktura når ordren fornyes

Denne siden brukes kun ved offlineaktivering. Se installasjonsveiledning.


Kundenavn
Kundenøkkel
Språk
Versjon
Brukernavn
Fullt navn
Datamaskinnavn
Hemmelig nøkkel