Bestill sertifiseringskursFornavn
 
Etternavn
 
Kompetanse
 
Referansenummer for faktura *
 
Ditt mobiltelefonnummer
 
Epostadresse som brukes ved pålogging i Logos
 
* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».