Klicka här för att beställa kursen på svenska
Fornavn  
Etternavn  
Kundenøkkel – sendt med epost da abonnement på Logos ble tegnet  
Kompetanse  
Referansenummer for faktura *  
Ditt mobiltelefonnummer  
Din epostadresse  
* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».